Big Ninjas Kyu Syllabus

Big Ninjas Kyu Syllabus

9th Kyu - 4th Kyu

9th KYU

8th KYU

7th KYU

6th KYU

5th KYU

4th KYU

Punching Techniques

Single punches

Double Punches

Triple Punches

Oi Tsuki Single

Oi Tsuki Single

Oi Tsuki Double

Kicking Techniques

Knee Kick

Front Kick 

Front Kick

Round Kick from front leg

Round Kick from 

back leg

Side Thrust Kick from front leg

Kata Kihon Ido

Jodan Uke

Gedan Uke

Gedan Shuto Uke

Chudan Shuto Uke

Chudan Uchi Uke 

Chudan Sase Uke

Kata

Pinan Nidan - First 10 Steps

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Shodan

Pinan Yondan

Kumite Kihon

Kizami Tsuki

Gyaku Tsuki

Kizami Tsuki + Gyaku Tsuki

Gyaku Tsuki + Kizami Tsuki

Kumite Matches

2

2

Kobudo Kihon

Strikes

Strikes

Kobudo Kata

Grappling

Single Wrist Escapes

Double Wrist Escapes

Big Ninjas Kyu Syllabus

4th Kyu - Shodan

3rd KYU

2nd KYU

1st KYU

SHODAN

Punching Techniques

Oi Tsuki Double

Oi Tsuki Triple

Oi Tsuki Triple

All Punches

Kicking Techniques

Side Thrust Kick from back leg

Spinning Back Kick

Reverse round kick from front leg

All Kicks

Kata Kihon Ido

Manji Uke 

Chudan Soto Uke

All Kata Kihon

All Kata Kihon

Kata

Pinan Yondan

Pinan Godan

Rohai

Pinan Shodan, Pinan Nidan, Pinan Yondan, Pinan Godan, Rohai, Itosu no Passai

Kumite Kihon

Oi Tsuki Double

Kizami Tsuki + Mawashi Geri

Gyaku Tsuki + Mawashi Geri

Kumite Matches

3

3

3

5

Kobudo Kihon

Strikes + Blocks

Strikes + Blocks

Kobudo Kata

Tenryu No Kon

Tenryu No Kon

Grappling

Wrist Lock - Opposite Hand Grip

Wrist Lock - Same Side Grip

Single Leg Takedown

Over Hip Throw